Kellunta hoitaa ja vähentää stressiä

Vaikka itse stressin kokemus on psykologinen, siihen liittyy sekä psyykkisiä että fyysisiä oireita. Stressin syitä voivat olla esimerkiksi alituinen kiire, sopimaton työ, jatkuva melu, liiallinen vastuu, perheongelmat tai äkilliset elämänmuutokset. Jatkuva stressi aiheuttaa monenlaisia oireita ja pitkittyessään stressi voi olla vaarallista terveydelle. Stressi on myös moniulotteinen käsite: haitallisen stressin lisäksi stressi voi olla myönteistä ja myönteinen stressi on sopivissa määrin meille hyödyllistä. Se esimerkiksi laittaa mielen ja kropan liikkeelle ja parantaa työmuistia. Myönteinen stressi on kuitenkin myös kuluttavaa ja vaatii vastapainokseen lepoa ja vapaa-aikaa.

Kellunnan ilmeisin hyöty on tietenkin sen stressiä vähentävä ja hoitava vaikutus.

Yksinkertaisimmillaan kellunta, joka on sensorisen deprivaation sovellus, vähentää stressiä siitä syystä, että se minimoi kaikki ulkoiset ärsykkeet. Vastaavaa paikkaa kuin kelluntatankki on ainakin toistaiseksi nykymaailmassa vaikea löytää. Lisäksi tutkimuksissa on saatu palautetta, jonka mukaan valtaosalle kelluntatankki on rauhoittava ja turvallinen ympäristö, jonka suojassa arkipäivän murheet voi hetkeksi unohtaa ja laittaa sivuun. Altaassa saa luvan kanssa levätä, olla tavoittamattomissa ja keskittyä omaan hyvinvointiinsa.

Tutkimuksissa on myös selvinnyt, että kellunta vähentää stressin fyysisiä vaikutuksia. Aiempien tutkimusten perusteella tehdystä meta-analyysistä selviää, että kellunta alentaa verenpainetta ja vähentää kortisolin määrää. Korkea kortisolin määrä taas on usein liitetty pitkittyneeseen stressitilaan ja kohonneeseen riskiin sairastua kroonisiin sairauksiin ja masennukseen.

Parasta kellunnassa on tietysti se, että rentouden tunne ei jää altaaseen. Yhden ruotsalaisen tutkimuksen mukaan kellunnan positiiviset vaikutukset, kuten vähentynyt stressi ja masennus, jatkuivat neljä kuukautta 12:sta säännöllisen session jälkeen.

Toisessa tutkimuksessa, jossa yhdistettiin kellunta ja psykoterapia, kellunnan todettiin huomattavasti vaikuttaneen tuloksiin. Osallistujat raportoivat hoidon tuottaneen kokemuksen läsnäolosta, syvän rentoutumisen tunteen sekä stressin ja fyysisen kivun vähenemisen. Vaikutukset kestivät usean päivän ajan. 

-FK

Lähteitä:

Kjellgren A., Lyden F. & Norlander T. – Sensory Isolation in Flotation Tanks: Altered States of Consciousness and Effects on Well-being

Van Dierendonck D. & Te Nijenhuis J. – Flotation restricted environmental stimulation therapy (REST) as a stress-management tool: A meta-analysis

Bood S.Å., Sundequist U., Kjellgren A. & Norlander T. –  Eliciting the relaxation response with the help of flotation-rest (restricted environmental stimulation technique) in patients with stress-related ailments

Buhrkall H., Kjellgren A. & Norlander T. – Psychotherapeutic Treatment in Combination with Relaxation in a Flotation Tank: Effects on “Burn-Out Syndrome”